Trwa ładowanie...
d1p3b6j
espi

ERG - Umowa znacząca z BZ WBK (1/2013)

ERG - Umowa znacząca z BZ WBK (1/2013)

Share
d1p3b6j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca z BZ WBK | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERG S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał informację o połączeniu się w dniu 4 stycznia 2013 r. spółek Kredyt Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. w drodze przejęcia przez Bank Zachodni WBK S.A. spółki Kredyt Bank S.A. Wobec faktu, iż Emitent zawarł w dniu 25 kwietnia 2012 r. umowę kredytu inwestycyjnego ze spółką Kredyt Bank S.A. na kwotę 416.000 Euro, a ponadto w dniu 13 listopada 2012 r. ze spółką Bank Zachodni WBK S.A. umowę kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.000.000 PLN, łączna wartość zobowiązań Emitenta wobec spółki Bank Zachodni WBK S.A. po połączeniu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Warunki w/w umów, w szczególności warunki finansowe umów nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych w tego typu umowach.Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zobowiązań z wyżej wymienionych umów przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych emitenta. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

| | | ERG SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-520 | | D?browa Górnicza | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemiczna | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 264 02 81 | | 032 262 32 48 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zts@erg.com.pl | | www.erg.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 629-00-11-681 | | 272242844 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 MarcinAgacki Prezes Zarządu
2013-01-09 Piotr Szewczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p3b6j

Podziel się opinią

Share
d1p3b6j
d1p3b6j