Trwa ładowanie...
d5xrvot
espi

ERGIS - EUROFILMS S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ Ergis-Eurofilms S.A. w dniu 18 czerwca 20...

ERGIS - EUROFILMS S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ Ergis-Eurofilms S.A. w dniu 18 czerwca 2013 roku. (11/2013)
Share
d5xrvot
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-19
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS - EUROFILMS S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na ZWZ Ergis-Eurofilms S.A. w dniu 18 czerwca 2013 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS SA, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 18 czerwca 2013 roku w Warszawie, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał wraz z ww. informacjami przedstawiono w załączniku. Odstąpiono od rozpatrzenia pkt. 14 porządku obrad, tj. "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie w tej sprawie uchwał", jako że żaden z akcjonariuszy nie zaproponował zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Poza wyżej wymienionym nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego innego punktu porządku obrad Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 7, 8 i 9
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjete na ZWZ ERGIS-EUROFILMS SA w dniu 18 czerwca 2013 roku.pdf Uchwały podjęta na ZWZ ERGIS-EUROFILMS S.A. w dniu 18 czerwca 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERGIS - EUROFILMS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16
(ulica) (numer)
022 828 04 10 022 828 04 14
(telefon) (fax)
sekretariat@ergis-eurofilms.eu www.ergis-eurofilms.eu
(e-mail) (www)
5730003999 150175921
(NIP) (REGON)
d5xrvot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2013-06-19 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d5xrvot

Podziel się opinią

Share
d5xrvot
d5xrvot