Trwa ładowanie...
d2lw77k

ESOTIQ & HENDERSON - ESOTIQ & HENDERSON: Nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A. przez Ego Fashion ...

ESOTIQ & HENDERSON - ESOTIQ & HENDERSON: Nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A. przez Ego Fashion Sp. z o.o. (5/2011)

Share
d2lw77k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-25
Skrócona nazwa emitenta
ESOTIQ & HENDERSON
Temat
ESOTIQ & HENDERSON: Nabycie akcji ESOTIQ & HENDERSON S.A. przez Ego Fashion Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Esotiq & Henderson S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie Art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, od Prokurenta Spółki Moniki Jawoszek-Żukowskiej o przeprowadzonej transakcji kupna-sprzedaży akcji Spółki pomiędzy JM Group Sp. z o.o. a Ego Fashion Sp. z o.o. Zarówno JM Group Sp. z o.o. jak i Ego Fashion Sp. z o.o. są podmiotami blisko związanymi z Moniką Jawoszek-Żukowską, w rozumieniu Art. 160 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W wyniku przeprowadzonych dnia 24 listopada 2011 transakcji firma Ego Fashion Sp. z o.o. nabyła od firmy JM Group Sp. z o.o. 10.600 sztuk akcji Spółki. Obecnie firma JM Group Sp. z o.o. nie posiada akcji firmy Esotiq & Henderson S.A., firma Ego Fashion Sp. z o.o. posiada 16.240 akcji uprawniających do 0,62 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lw77k

| | | ESOTIQ & HENDERSON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ESOTIQ & HENDERSON | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-771 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sadowa | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 ADAM SKRZYPEK PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lw77k

Podziel się opinią

Share
d2lw77k
d2lw77k