Trwa ładowanie...
d1zfy38
espi

ESOTIQ & HENDERSON - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumen ...

ESOTIQ & HENDERSON - Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (17/2014)
Share
d1zfy38

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ESOTIQ & HENDERSON | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Esotiq & Henderson S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od pani Moniki Jawoszek-Żukowskiej (Zawiadamiająca) pełniącej funkcję Prokurenta Emitenta i Prezesa Zarządu EGO Fashion sp. z o.o. w Katowicach zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi, że w dniu 16 czerwca 2014 roku EGO Fashion sp. z o.o. w ramach transakcji giełdowej zbyła 8.000 akcji Esotiq & Henderson S.A. za cenę 25,00 zł za 1 akcję, stanowiących 0,45% w kapitale zakładowego Emitenta i uprawniających do 8.000 głosów, stanowiących 0,29% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zawarciem transakcji EGO Fashion sp. z o.o. posiadała 23.963 akcji Esotiq & Henderson S.A. stanowiących 1,36%
kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 28.963 głosów, stanowiących 1,05% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawarciu transakcji EGO Fashion sp. z o.o. posiada 15.963 sztuk akcji Esotiq & Henderson S.A. stanowiących 0,90% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 20.963 głosów, stanowiących 0,76% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawą dokonania zawiadomienia jest fakt, iż sprzedająca akcje Emitenta ? EGO Fashion sp. z o.o. jest blisko związana z Zawiadamiającą w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 lit. a) Ustawy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ESOTIQ & HENDERSON SA
(pełna nazwa emitenta)
ESOTIQ & HENDERSON Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-771 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sadowa 8
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Adam Skrzypek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zfy38

Podziel się opinią

Share
d1zfy38
d1zfy38