Trwa ładowanie...
db96i9u
db96i9u
espi

ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną (20/2014) - EBI

ESPEROTIA ENERGY INVESTMENTS - Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną (20/2014)
Share
db96i9u
NEW CONNECT
Raport EBI nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Esperotia Energy Investments S.A. (dalej Emitent) niniejszym przekazuje do publicznej informacji, że w dniu 10.11.2014 r. zawarta została umowa z Funduszem Inwestycyjnym (dalej Fundusz) przez spółkę zależną Carbo Bio sp. z o.o. (dalej Spółka), w której Emitent posiada 100% udziałów. Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie Spółce przez Fundusz finansowania dłużnego, które zostanie przeznaczone na budowę biogazowni rolniczej, o której mowa w RB 8/2014 z dnia 27.03.2014 r. Pozyskane finansowanie pozwoli Spółce na całościowe sfinansowanie budowy biogazowni rolniczej, co znacząco wpłynie na sytuację finansową i majątkową Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Król Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db96i9u

Podziel się opinią

Share
db96i9u
db96i9u