Trwa ładowanie...
d102wt1
d102wt1
espi

EURO-TAX.PL - RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2014 R. (17/2014) - EBI

EURO-TAX.PL - RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2014 R. (17/2014)
Share
d102wt1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC CZERWIEC 2014 R. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z późn. zm.) "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2014 roku. 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych W ocenie Emitenta w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym, nie wystąpiły szczególne zdarzenia czy nowe tendencje w otoczeniu rynkowym Emitenta, które mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową jednostki oraz na jej wynik finansowy w przyszłości. 2. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w okresie objętym raportem. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. opublikowała następujące raporty w
systemie EBI: 2014-06-13 bieżący 16/2014 ETX RAPORT MIESIĘCZNY ZA MIESIĄC MAJ 2014 R. 2014-06-09 bieżący 15/2014 ETX Informacja o wypłacie dywidendy 2014-06-09 bieżący 14/2014 ETX Uchwały podjęte przez WZA Euro-Tax.pl S.A. dnia 9 czerwca 2014 r. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Euro-Tax.pl S.A. publikowała następujące raporty w systemie ESPI: 2014-06-06 bieżący 2/2014 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziały w WZA w dniu 09.06.2014 2014-06-13 bieżący 3/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 9 czerwca 2014 3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części miała miejsce w okresie objętym raportem. - Emitent nie podejmował działań w tym zakresie. 4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji,
spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. W nadchodzącym miesiącu (lipiec) spółka Euro-Tax.pl S.A. spółka publikuje nie publikuje raportów okresowych, kolejny raport miesięczny zostanie przekazany do 14 dnia miesiąca. Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 roku (z póź. zm.) - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Powiertowski Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d102wt1

Podziel się opinią

Share
d102wt1
d102wt1