Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

EURO-TAX.PL - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok (22/2014) - EBI

EURO-TAX.PL - Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok (22/2014)
Share
d45i5zz
NEW CONNECT
Raport EBI nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2014 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Euro-Tax.pl S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 października 2014 roku podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie §19 ust. 2 lit. x) Statutu Spółki, podjął uchwałę nr 1 w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej, jak również sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka PKF Consult Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 477 Podstawa prawna: § 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Powiertowski Prezes Zarządu
Tomasz Jamrozy Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz