Trwa ładowanie...
d1vjzeu

EUROCASH - Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody dokonanie kon...

EUROCASH - Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody dokonanie koncentracji poprzez nabycie Pol Cater Holding Sp. z o.o. (6/2011)

Share
d1vjzeu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie zgody dokonanie koncentracji poprzez nabycie Pol Cater Holding Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach, informuje, że w dniu 27 01 2011 r. otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr DKK-5/2011, w której Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez EUROCASH S.A. kontroli nad Pol Cater Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Puchałach.Uzyskanie zgody UOKiK było jednym z warunków zawarcia Umowy Przyrzeczonej na podstawie której Spółka nabędzie udziały Pol Cater Holding Sp. z o.o. stosownie do umowy przedwstępnej zawartej w dniu 28 lipca 2010 r., o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 42/2010.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vjzeu

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2011-01-28 Rui Amaral Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vjzeu

Podziel się opinią

Share
d1vjzeu
d1vjzeu