Trwa ładowanie...
d41hiqj
d41hiqj
espi

EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 października 2010 r. (71/2...

EUROCASH - Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 października 2010 r. (71/2010)
Share
d41hiqj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego na dzień 31 października 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Eurocash") informuje, iż uzyskał od UniCredit CAIB Poland S.A., pełniącego funkcję oferującego akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości 1 złotych każda (dalej "Akcje Serii E") emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z Trzecim Programem Motywacyjnym Pracowników (por. raport 13/2006 zawierający treść uchwały Walnego Zgromadzenia Eurocash nr 19 z 2006 r. w sprawie III PMP, raport 48/2008 o emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa oraz raport 56/2009 o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii E) informację, iż w okresie od 1 do 31 października 2010 r. wyemitowano 16.958 Akcji Serii E.W związku z tym na dzień 31 października 2010 r. dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. było łącznie 136.348.721 akcji Eurocash.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Rui Amaral Członek Zarządu
2010-11-25 Jacek Owczarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41hiqj

Podziel się opinią

Share
d41hiqj
d41hiqj