Trwa ładowanie...
d3dn2e6

Eurocash planuje emisję nie więcej niż 11,3 mln warrantów

28.09. Warszawa (PAP) - Eurocash planuje prywatną emisję nie więcej niż 11.285.056 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia tylu samo akcji serii L, a decyzję...

Share
d3dn2e6

28.09. Warszawa (PAP) - Eurocash planuje prywatną emisję nie więcej niż 11.285.056 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia tylu samo akcji serii L, a decyzję mają podjąć akcjonariusze na walnym zgromadzeniu 25 października - podała spółka w projektach uchwał na walne.

Emisja warrantów serii A i akcje serii L zostaną zaoferowane, podobnie jak akcje serii K, akcjonariuszom spółki Emperia Holding.

Emisja akcji serii K może zostać przeprowadzana w ramach istniejącego kapitału docelowego (do 51.096.800 akcji). Emisja akcji L zakłada natomiast emisję do 11.285.056 akcji.

d3dn2e6

Łącznie obie emisje dają możliwość emisji do 62.381.856 akcji Eurocash, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom Emperii (przy parytecie 3,76 daje to możliwość wymiany wszystkich akcji Emperii, z uwzględnieniem istniejącego obecnie kapitału docelowego i warunkowego, na akcje Eurocash).

"Emisja Warrantów Subskrypcyjnych Serii A zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej (...) skierowanej wyłącznie do wybranych akcjonariuszy Emperii będących inwestorami kwalifikowanymi (...) oraz inwestorami, z których każdy oświadczy gotowość objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w takiej liczbie, że z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A obejmowanych przez takiego inwestora będzie wynikać prawo do objęcia Akcji Serii L o łącznej cenie emisyjnej stanowiącej równowartość w złotych kwoty 50.000 euro, liczonej według ceny emisyjnej Akcji Serii L (łącznie +Akcjonariusze Emperii+)" - podał Eurocash.

Warranty subskrypcyjne serii A zostaną wyemitowane do 31 marca 2011 r.

Wcześniej we wrześniu Zarząd Eurocashu podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 51.096.800 akcji serii K. Mają one zostać zaoferowane akcjonariuszom Emperii Holding w zamian za papiery tej spółki.

d3dn2e6

Parytet wymiany, tj. liczba akcji serii K obejmowanych w zamian za jedną akcję spółki Emperia Holding, został ustalony na 3,76. Oznacza to, że jedna akcja Emperii będzie stanowiła wkład niepieniężny na 3,76 akcji serii K.

Eurocash informował wcześniej o przekazaniu Emperii Holding propozycji połączenia. Eurocash chce osiągnąć minimum 50 proc. udziału w akcjonariacie Emperii. Emperia oceniła ofertę Eurocashu za "rażąco niekorzystną", ale przedstawiciele Eurocashu wykluczali możliwość zmiany parytetu.(PAP)

bas/ ana/

d3dn2e6

Podziel się opinią

Share
d3dn2e6
d3dn2e6