Trwa ładowanie...
d13cjch
espi

EUROCASH - Zakończenie Programu Nabycia Akcji Własnych (25/2011)

EUROCASH - Zakończenie Programu Nabycia Akcji Własnych (25/2011)
Share
d13cjch
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-15
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Zakończenie Programu Nabycia Akcji Własnych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. (dalej "Eurocash") informuje, iż za zgodą Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o zakończeniu Program Skupu Akcji Własnych prowadzonego na podstawie Uchwały Nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2009 r. (por raport bieżący nr 26/2009 i 37/2009) oraz o odstąpieniu od wprowadzania Programu Motywacyjnego z uwagi na ograniczoną liczbę akcji dostępnych do skupu. W ramach Program Skupu Akcji Własnych Spółka nabyła 77 693 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty, z których przysługuje 77 693 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiące na dzień 13 czerwca 2011r. 0,056 % całego kapitału zakładowego Spółki i 0,056 % ogólnej liczby głosów (por raporty bieżące nr 39/2009, 51/2009, 52/2009, 54/2009, 55/2009, 56/2009). Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki nabyte akcje własne zostaną sprzedane 10 osobom ze ścisłego kierownictwa Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Komorniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 3010
(telefon) (fax)
eurocash@eurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Rui Amaral Członek Zarządu
2011-06-15 Jacek Owczarek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13cjch

Podziel się opinią

Share
d13cjch
d13cjch