Trwa ładowanie...
d39ulgl
d39ulgl
espi

EUROCASH - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadacze...

EUROCASH - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (7/2011)
Share
d39ulgl
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-03
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach ("Spółka") zawiadamia, że w dniu 3 lutego 2011 r. otrzymał od spółki FMR LLC wraz ze spółkami pośrednio i bezpośrednio zależnymi (dalej "Fidelity") działającej zgodnie z art. 147 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informację, że Fidelity stał się posiadaczem akcji zapewniającymi powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.Na dzień 20 stycznia 2011 r. Fidelity posiadał łącznie 7.232.471 akcji stanowiących 5,30% kapitału zakładowego EUROCASH S.A. Z akcji tych przysługiwało 7.232.471 głosów stanowiących 5,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROCASH SA
(pełna nazwa emitenta)
EUROCASH Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-052 Komorniki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiśniowa 11
(ulica) (numer)
061 658 33 01 061 658 33 04
(telefon) (fax)
eurocash@eurocash.com.pl www.eurocash.com.pl
(e-mail) (www)
779-19-06-082 631008941
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2011-02-03 Rui Amaral Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39ulgl

Podziel się opinią

Share
d39ulgl
d39ulgl