Trwa ładowanie...
d4aan5w
d4aan5w
espi

EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant S.A. Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 8 l ...

EUROIMPLANT S.A. - Euroimplant S.A. Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 8 lipca 2014 roku (12/2014)
Share
d4aan5w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
EUROIMPLANT S.A.
Temat
Euroimplant S.A. Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 8 lipca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Euroimplant S.A. ("Emitent") przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 lipca 2014 roku. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
protokol_ ZWZ EUROIMPLANT SA.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROIMPLANT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-090 Rybie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 13
(ulica) (numer)
(22) 886 15 68 (22) 720 24 87
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
534-23-44-389 240053602
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Andrzej Kisieliński Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4aan5w

Podziel się opinią

Share
d4aan5w
d4aan5w