Trwa ładowanie...
dfv7ixr

Eurometal uzupełnił wniosek o upadłość likwidacyjną Polimeksu-Mostostal

06.11. Warszawa (PAP) - Eurometal, wierzyciel Polimeksu-Mostostal, który wcześniej złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki...

Share
dfv7ixr

06.11. Warszawa (PAP) - Eurometal, wierzyciel Polimeksu-Mostostal, który wcześniej złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki zawierający braki formalne, uzupełnił wniosek o brakujące załączniki. Polimex uważa, że wniosek jest bezpodstawny i zwrócił się do sądu o jego oddalenie - podała spółka w komunikacie.

- podał Polimex w komunikacie. Polimex-Mostostal podjął działania prawne zmierzające do oddalenia przedmiotowego pisma na wypadek uzupełnienia przez Eurometal braków formalnych.

"Spółka podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie z którym w ocenie spółki wniosek złożony przez Eurometal jest jedynie elementem działań podejmowanych przez Eurometal w związku ze sporem prowadzonym ze spółką, co do wysokości należności Eurometal za prace wykonane na zlecenie spółki. W powyższym sporze spółka złożyła kwotę odpowiadającą spornej wierzytelności do depozytu sądowego zabezpieczając w ten sposób wszelkie ewentualne należności Eurometal. W związku z powyższym, a także w związku z faktem, że wniosek Eurometal jest bezpodstawny, spółka wniosła do właściwego sądu o oddalenie wniosku Eurometal o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki" - napisano w komunikacie.

Euromental 27 września 2012 r. złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie - Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki. Wnioskowi nie został nadany bieg z uwagi na fakt, że zawierał istotne braki formalne (m.in. nie dołączono jakichkolwiek załączników, a także nie uiszczono należnej opłaty sądowej).

dfv7ixr

Polimex-Mostostal poinformował, że współpracował z firmą Eurometal, która w 2010 roku wykonywała palowanie pod budowany przez spółki wiadukt na jednej z tras kolejowych. Polimex-Mostostal odstąpił od współpracy z firmą Eurometal ze względu na nie wywiązywanie się przez tę firmę ze zobowiązań kontraktowych w zakresie terminów i jakości robót. Spółka poniosła w związku z tym dodatkowe koszty oraz naliczyła kary umowne. (PAP)

gsu/ jtt/

dfv7ixr

Podziel się opinią

Share
dfv7ixr
dfv7ixr