Trwa ładowanie...
d3yrb65

Euroobligacje PKN Orlen debiutują na giełdzie w Warszawie

Wyemitowane w czerwcu 7-letnie euroobligacje PKN Orlen o wartości 750 mln euro z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku zadebiutowały w środę na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dotychczas papiery te notowane były na giełdzie w Dublinie (Irlandia).

Share
d3yrb65

"Wprowadzenie euroobligacji do krajowego obrotu wpisuje się w naszą dotychczasową politykę zmierzającą do aktywizacji i rozwoju polskiego rynku kapitałowego" - podkreślił cytowany w komunikacie PKN Orlen wiceprezes tej spółki ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk.

"Zdajemy sobie sprawę, że nasza grupa kapitałowa odgrywa istotną rolę dla gospodarki oraz rynków finansowych w Polsce, dlatego kontynuujemy nasze zaangażowanie w rozwój Rynków Catalyst" - dodał wiceprezes płockiego koncernu.

Jak zaznaczył PKN Orlen, wyemitowane ostatnio euroobligacje to pierwsze tego typu papiery dłużne tej spółki, które pojawiły się na warszawskiej giełdzie. Jednocześnie - jak zaznaczył płocki koncern - "jest to największa emisja euroobligacji o ratingu inwestycyjnym wyemitowana przez przedsiębiorstwo polskie".

d3yrb65

Emisję 7-letnich euroobligacji o wartości 750 mln euro, których gwarantem jest PKN Orlen, przeprowadziła w czerwcu szwedzka spółka zależna płockiego koncernu Orlen Capital AB. Data wykupu tych papierów dłużnych to 7 czerwca 2023 r. Była to druga taka emisja. W czerwcu 2014 r. Orlen Capital wyemitował 7-letnie euroobligacje na kwotę 500 mln euro z oprocentowaniem 2,5 proc. w skali roku. Ich gwarantem był również PKN Orlen. Termin wykupu wyemitowanych wówczas przez płocki koncern euroobligacji to 30 czerwca 2021 r.

Jak informował wcześniej PKN Orlen, obecna emisja euroobligacji została przeprowadzona "na podstawie dokładnej analizy rynku oraz zainteresowania inwestorów", a środki z niej pozyskane "posłużą dalszej dywersyfikacji źródeł finansowania i zostaną przeznaczone na spłatę kredytów bankowych". Papiery otrzymały ostateczne ratingi: od Moody's na poziomie Baa3, a od Fitch na poziomie BBB-, czyli identyczne, jak podczas pierwszej emisji dwa lata temu.

Pod koniec kwietnia 2014 r. PKN Orlen sfinalizował wdrożony rok wcześniej program emisji 4 i 6-letnich obligacji detalicznych, w ramach którego zaoferował inwestorom 10 mln sztuk papierów dłużnych w cenie nominalnej 100 zł każda, czyli o łącznej wartości 1 mld zł. Z kolei na początku 2012 r. płocki koncern, w ramach różnicowania źródeł finansowania, wyemitował 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Papiery dłużne, które cieszyły się wówczas bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, zostały wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.

Przy okazji emisji euroobligacji w 2014 r., a wcześniej obligacji, PKN Orlen argumentował, że "koncern, pozyskując finansowanie poza sektorem bankowym, wpisuje się w światowy trend dywersyfikacji sposobów finansowania działalności i rozwoju".

d3yrb65

PKN Orlen zaznaczył w środę, iż "jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych uczestników platformy Catalyst". "Na regulowany rynek warszawskiej giełdy koncern wprowadził sześć serii obligacji detalicznych, wyemitowanych w ramach programu publicznego. W 2012 r. na Catalyst zadebiutowały z kolei 7-letnie obligacje korporacyjne o wartości 1 mld zł. Wszystkie emisje koncernu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów i umożliwiły wzmocnienie pozycji spółki na rynku kapitałowym" - podkreślił płocki koncern.

d3yrb65

Podziel się opinią

Share
d3yrb65
d3yrb65