Trwa ładowanie...
d1shoek
bank
18-11-2008 06:55

Europejski Bank Inwestycyjny wspiera rozwój regionów

Samorządy nie muszą sięgać wyłącznie do banków komercyjnych, kiedy szukają środków na sfinansowanie inwestycji.

d1shoek
d1shoek

Ze względu na wiele zadań, które muszą realizować jednostki samorządu terytorialnego, coraz większe są ich potrzeby finansowe. W szczególnej sytuacji są te, które zaplanowały duże inwestycje i ubiegają się lub zamierzają się ubiegać o środki unijne. Taki projekt trzeba wykonać zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie. To oznacza, że trzeba zagwarantować środki na realizację projektu oraz utrzymać odpowiednią płynność finansową na wypadek nieprzewidzianych dodatkowych kosztów, które zawsze w trakcie realizacji dużej i długotrwałej inwestycji mogą się pojawić.

Jedną z możliwości pozyskania środków – emisję obligacji komunalnych – opisywaliśmy dwa tygodnie temu (DOBRA FIRMA z 4 listopada). To ciekawa alternatywa dla kredytów bankowych. Gama tych ostatnich jest oczywiście bardzo szeroka. Jednak i dla samych kredytów udzielanych przez banki komercyjne jest ciekawa alternatywa.

Kredyt z Europy

Europejski Bank Inwestycyjny został utworzony już w 1958 r. Jego celem było i jest udzielanie kredytów oraz pożyczek na realizację przeróżnych inwestycji. Ich cechą wspólną powinno być jednak to, że przyczyniają się do harmonijnego rozwoju krajów i regionów Unii Europejskiej. Dlatego EBI udziela pożyczek zarówno sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu, ale w określonych dziedzinach (zobacz też w ramce obok), takich jak:

 1. spójność i konwergencja regionów UE;
 2. wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 3. programy ochrony środowiska;
 4. badania, rozwój i innowacje;
 5. transport;
 6. energia.

Ponadto projekty te są starannie wybierane na podstawie następujących kryteriów:

 1. muszą się przyczyniać do realizacji celów UE;
 2. muszą być rozsądne z punktu widzenia ekonomicznego, finansowego i technicznego oraz bezpieczne dla środowiska;
 3. powinny przyciągać fundusze z innych źródeł.
d1shoek

Dlaczego EBI

W przeciwieństwie do banków komercyjnych Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją o charakterze niezarobkowym. Innymi słowy, jego celem nie jest maksymalizacja zysków. Nie udziela zatem kredytów po to, żeby zarabiać na opłatach, prowizjach i odsetkach, w związku z czym ich wysokość w porównaniu z ofertą banków komercyjnych może być konkurencyjna.

Z drugiej strony udziałowcami (właścicielami) banku są państwa członkowskie UE. W praktyce oznacza to, że EBI ma najwyższy tzw. rating kredytowy (AAA) na rynkach pieniężnych, a tym samym może pozyskiwać fundusze na najlepszych warunkach. To z kolei znowu przekłada się na to, że środki te stosunkowo tanio może pożyczać w dalszej kolejności kredytobiorcom. Wszystko to sprawia, że każdy samorząd, który zamierza zaciągnąć kredyt, powinien wziąć pod uwagę ofertę tej unijnej instytucji. *Beneficjenci kredytu... *

O kredyt z EBI mogą się ubiegać właściwie dowolne podmioty. W szczególności mogą to być gminy, ich związki, powiaty, a także województwa. Do tego można dodać wszystkie podmioty zależne od samorządów lub takie, w których te mają swoje udziały. Bank ten oferuje specjalne produkty również firmom (szczególnie małym i średnim). Trzeba jednak pamiętać, że za każdym razem kredytowany projekt powinien służyć rozwojowi regionalnemu i przyczyniać się do realizacji celów UE (harmonijny i zrównoważony rozwój, poszanowanie środowiska, nowoczesne technologie itp.).

...jego przeznaczenie...

Środki uzyskane z EBI można łączyć z funduszami unijnymi. Taki montaż finansowy pozwala na realizację naprawdę potężnych inwestycji. Warto zaznaczyć, że w przypadku projektów wspieranych przez UE kredyt i środki unijne mogą razem finansować 90 proc. kosztów projektu. Natomiast sam kredyt udzielany jest maksymalnie na 50 proc. kosztów inwestycji. Jednak, żeby nie było wątpliwości, o kredyt z EBI mogą się ubiegać również te podmioty, które nie myślą o pozyskiwaniu unijnych funduszy, pod warunkiem że planowany przez nie projekt jest zgodny ze strategią rozwoju regionu.

d1shoek

...oraz procedura

Ubiegając się o kredyt z EBI, należy dokonać rozróżnienia na tzw. duże i małe projekty. Kwotą graniczną jest wartość inwestycji, która wynosi 25 mln euro. Jeżeli przekracza ona taką kwotę, to co do zasady o kredyt należy się starać bezpośrednio w EBI. Natomiast przy mniejszych projektach bank ten współpracuje z krajowymi instytucjami pośredniczącymi. W przypadku Polski jest to Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jakie zatem warunki trzeba spełnić, żeby móc się ubiegać o kredyt z instytucji pośredniczącej?

Minimalny i maksymalny koszt projektu musi się mieścić w granicach 40 tys. – 25 mln euro. Ponieważ EBI finansuje nie więcej niż 50 proc. kosztów inwestycji, kwota kredytu nie może przekroczyć 12,5 mln euro (należy pamiętać, że kredyt jest w tym wypadku udzielany w złotych).

Okres kredytowania to minimum cztery lata, a przy najdłuższym terminie spłaty wynosi 15 lat. Możliwe jest przy tym wynegocjowanie karencji w spłacie kapitału, który może wynieść nawet pięć lat. Oprocentowanie takiego kredytu jest zmienne i obejmuje stawkę bazową ustalaną co trzy miesiące przez EBI oraz stałą marżę pobieraną przez BGK (bank pobiera również prowizję za udzielenie kredytu). Warunkiem udzielenia kredytu jest:

 1. złożenie wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją;
 2. wskazanie pozostałych źródeł finansowania projektu;
 3. posiadanie zdolności kredytowej;
 4. ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu wraz z odsetkami;
 5. zgodność projektu z wymogami w zakresie ochrony środowiska;
 6. realizacja projektu zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych (dotyczy JST).
d1shoek

Ponadto środki EBI nie mogą finansować zobowiązań podatkowych, opłat administracyjnych i lokalnych, opłat bankowych, zakupu gruntów i aktywów finansowych.

Michał Kołtuniak

| *Gdzie szukać informacji * Informacje na temat produktów Europejskiego Banku Inwestycyjnego można znaleźć na oficjalnej stronie banku, czyli www.eib.europa.eu. Poza tym informacji udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. W tym celu należy się kontaktować z Departamentem Wspierania Rozwoju Regionalnego, 00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7, tel. 022 522 95 53, faks 022 522 91 94. Pytania w tej sprawie można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dwrr@bgk.com.pl. Informacji udzielają także wszystkie oddziały tego banku. |
| --- |

d1shoek
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1shoek