Trwa ładowanie...
dymh955

EuroRating nadał ratingi spółkom: Cyfrowy Polsat, Enea i Energa

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - EuroRating nadał oceny ratingowe trzem spółkom, których akcje po piątkowej sesji GPW weszły w skład indeksu WIG20 - Cyfrowemu Polsatowi rating BB- z perspektywą stabilną, Enei - BBB z perspektywą stabilną i Enerdze - BBB z perspektywą stabilną, podała agencja.

Share
dymh955

"Na nadany spółce rating istotny wpływ ma wysokie zadłużenie Grupy Cyfrowy Polsat, będące głównie efektem przejęcia w 2014 roku spółki Polkomtel - operatora sieci telefonii komórkowej Plus. Do czynników ryzyka EuroRating zalicza w tym kontekście również fakt, iż znaczącą część zadłużenia grupy stanowią obligacje denominowane w euro i dolarach, co sprawia, że spółka jest podatna na zmiany kursów walutowych" - czytamy w pierwszym z komunikatów.

EuroRating wskazał też, że że nadany Enei rating odzwierciedla dotychczasową bezpieczną strukturę finansowania aktywów oraz wysoką płynność finansową. Do czynników pozytywnych zaliczył także osiągane przez spółkę stosunkowo wysokie i stabilne marże na sprzedaży na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat.

"Agencja bierze jednak pod uwagę istotny wzrost wartości ponoszonych przez spółkę nakładów inwestycyjnych, jaki nastąpił w ciągu ostatnich kwartałów, oraz związany z tym spadek do ujemnych poziomów generowanych wolnych przepływów pieniężnych. Enea planuje przy tym kontynuację w ciągu najbliższych kilku lat ambitnego programu inwestycyjnego, który ma być sfinansowany głównie poprzez wzrost wartości zobowiązań finansowych" - czytamy w drugim komunikacie.

dymh955

"Na przyznaną spółce ocenę wiarygodności kredytowej wpływ miała m.in. jedna z czołowych pozycji na rynku dystrybucji energii elektrycznej w Polsce, a także stosunkowo wysoki udział odnawialnych źródeł energii w łącznych mocach wytwórczych grupy Energa. Działalność skoncentrowana na regulowanym rynku dystrybucji energii wpływa na stabilizację przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych spółki" - napisano w kolejnym materiale.

Agencja EuroRating jest formalnie zarejestrowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako agencja ratingowa uprawniona do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej i podlega bezpośredniemu nadzorowi ESMA.

(ISBnews)

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955