Trwa ładowanie...
d3xxnc7
d3xxnc7
espi

EUROSNACK S.A. - Nabycie akcji przez osobę nadzorującą (8/2014)

EUROSNACK S.A. - Nabycie akcji przez osobę nadzorującą (8/2014)
Share
d3xxnc7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
EUROSNACK S.A.
Temat
Nabycie akcji przez osobę nadzorującą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, który poinformował, że w dniu 21 lutego 2014 roku w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej podmiot od niego zależny nabył 805.778 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A. po cenie 0,11 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
d3xxnc7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROSNACK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gałeczki 59
(ulica) (numer)
(32) 245 50 58 (32) 245 50 58
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
627 15 54 848 273216955
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-15 Marek Moczulski Dariusz Masny Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu
2014-02-21 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xxnc7

Podziel się opinią

Share
d3xxnc7
d3xxnc7