Trwa ładowanie...
d35zctw

EUROSNACK S.A. - Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Eurosnack S.A. (5/2010)

EUROSNACK S.A. - Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Eurosnack S.A. (5/2010)

Share
d35zctw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROSNACK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Eurosnack S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od Pana Bogdana Małachwiej, który poinformował, że w dniu 23 grudnia 2010 roku w wyniku transakcji nabycia akcji na rynku NewConnect przekroczył próg 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack SA z siedzibą w Chorzowie.Przed ww. zmianą Pan Bogdan Małachwiej posiadał 1.089.044 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 8,16% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.089.044 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,16 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.Po ww. zmianie Pan Bogdan Małachwiej posiada 1.337.355 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 10,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.337.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack
S.A.W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia Pan Bogdan Małachwiej zamierza zwiększać swój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.Pan Bogdan Małachwiej nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

| | | EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROSNACK S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-506 | | Chorzów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gałeczki | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 604 26 1000 | | (32) 245 50 58 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Mariusz Spirkowicz Prezes Zarządu
2010-12-29 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35zctw

Podziel się opinią

Share
d35zctw
d35zctw