Trwa ładowanie...
d3x7fe5
espi

EUROSNACK S.A. - Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. (17/2011)

EUROSNACK S.A. - Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. (17/2011)
Share
d3x7fe5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROSNACK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Eurosnack S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ("Ustawa o ofercie") od REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. która poinformowała, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F Eurosnack S.A. zwiększyła powyżej 20% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed ww. rejestracją REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. posiadała 2.405.487 akcji zwykłych na okaziciela Eurosnack S.A., stanowiących 18,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.405.487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,02% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. Po w/w. zmianie REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. posiada 3.010.855 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 20,53% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.010.855
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A.. REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROSNACK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gałeczki 59
(ulica) (numer)
32 245 50 58 (32) 245 50 58
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu
2011-12-01 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x7fe5

Podziel się opinią

Share
d3x7fe5
d3x7fe5