Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

EUROSNACK S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ (9/2014)

EUROSNACK S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ (9/2014)
Share
d21u9re

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROSNACK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmniejszenie udziału poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na WZ | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Pani Bożeny Kołakowskiej, która poinformowała, że w wyniku transakcji sprzedaży łącznie 966.934 akcji spółki Eurosnack S.A. z dnia 19 i 20 lutego 2014 r., stanowiących 3,60% kapitału zakładowego i tyle samo głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, zmniejszyła swój udział poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed ww. zmianą Pani Bożena Kołakowska posiadała 7.059.057 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 26,25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.059.057 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. Po ww. zmianie Pani Bożena Kołakowska posiada 6.092.123 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 22,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.212.123 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. Pani Bożena Kołakowska w okresie 12 miesięcy od
złożenia zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. Pani Bożena Kołakowska nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A. oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROSNACK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROSNACK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-506 Chorzów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gałeczki 59
(ulica) (numer)
(32) 245 50 58 (32) 245 50 58
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
627 15 54 848 273216955
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Ewa Kawałkowska Prezes Zarządu
2014-02-24 Bartosz Wasylewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re