Trwa ładowanie...
d20oglr

EUROTEL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. (7/2013)

EUROTEL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. (7/2013)

Share
d20oglr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EUROTEL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o sprawozdanie jednostkowe: za I kwartał 2013 roku - (QSr) - 15 maja 2013 roku (środa), za III kwartał 2013 roku - (QSr) - 14 listopada 2013 roku (czwartek). Zarząd Eurotel S.A. rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku, zgodnie z § 102 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. Skonsolidowany raport
rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe za I półrocze 2013 roku (PSr)- 30 sierpnia 2013 roku (piątek). Raporty roczne za 2013 rok: -jednostkowy (R) - 21 marca 2013 roku (czwartek), -skonsolidowany (RS) - 21 marca 2013 roku (czwartek). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20oglr

| | | Eurotel Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EUROTEL S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-126 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Myśliwska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 5203819 - 20 | | 058 5203819 w 202 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gdansk@eurotel.pl | | www.eurotel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5861584525 | | 191167690 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2013-01-28 Krzysztof Stepkura Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20oglr

Podziel się opinią

Share
d20oglr
d20oglr