Trwa ładowanie...
d4k4rig

EVEREST - Korekta tytułu RB 7/2014 Informacja finansowa za IV kwartał 2013 r. (10/2014) /EBI

EVEREST - Korekta tytułu RB nr 7/2014 - Informacja finansowa Spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za IV kwartał 2013 r. (10/2014) /EBI

Share
d4k4rig
CATALYST
Raport EBI nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Korekta tytułu RB nr 7/2014 - Informacja finansowa Spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za IV kwartał 2013 r.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Komplementariusza Spółki Everest Finanse Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (\"Emitent\") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2014 zawierającego informację finansową za II półrocze 2013 roku, informuje o oczywistej omyłce pisarskiej w tytule przywołanego raportu. Błędny tytuł: Informacja finansowa Spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za IV kwartał 2013 r. Poprawny tytuł: Informacja finansowa Spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. za II półrocze 2013 r. Treść raportu oraz załącznik pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst\".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4k4rig

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Dworczak Prokurent samoistny Komplementariusza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d4k4rig

Podziel się opinią

Share
d4k4rig
d4k4rig