Trwa ładowanie...
d3upaj9
d3upaj9
espi

EXAMOBILE S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 33 1/3% i zawiadomien...

EXAMOBILE S.A. - Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 33 1/3% i zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta (7/2014)
Share
d3upaj9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-21
Skrócona nazwa emitenta
EXAMOBILE S.A.
Temat
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej progu 33 1/3% i zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd EXAMOBILE S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21.02.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Błasiak, pełniącego funkcję Członka Zarządu EXAMOBILE S.A. o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w EXAMOBILE S.A. powyżej progu 33 1/3% w wyniku zakupu akcji Spółki przez osobę z nim powiązaną. Treść wskazanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Ponadto w dniu 21.02.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Macieja Błasiak w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o transakcjach na akcjach EXAMOBILE S.A., dokonywanych przez osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Treść wskazanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
M_Blasiak zawiadomienie art 69.JPG
M_Blasiak zawiadomienie art 160 ust 1.JPG

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EXAMOBILE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wapienicka 24a
(ulica) (numer)
+48 33 810 77 10 +48 33 810 77 10
(telefon) (fax)
examobile@examobile.com www.examobile.com
(e-mail) (www)
547-21-36-689
(NIP) (REGON)
d3upaj9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Maciej Błasiak Członek Zarządu Maciej Błasiak
2014-02-21 Jakub Kurbiel Prezes Zarządu Jakub Kurbiel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3upaj9

Podziel się opinią

Share
d3upaj9
d3upaj9