Trwa ładowanie...
d2e3b83
d2e3b83
espi

EZO S.A. - Pozyskanie informacji ws. emisji obligacji zamiennych na akcje przez podmiot zależny E ... - EBI

EZO S.A. - Pozyskanie informacji ws. emisji obligacji zamiennych na akcje przez podmiot zależny Emitenta (40/2014)
Share
d2e3b83

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pozyskanie informacji ws. emisji obligacji zamiennych na akcje przez podmiot zależny Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) informuje o pozyskaniu informacji o podjęciu przez Zarząd Spółki zależnej od Emitenta ? spółki Recykling i Energia S.A. ? Uchwały nr 1/10/2014 z dnia 14.10.2014 r. w sprawie emisji obligacji serii RIE161017OZ01 zamiennych na akcje serii C (?Obligacje?). Przedmiotem uchwały jest emisja 30 sztuk Obligacji serii RIE161017OZ01, o numerach 1-30, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 3,0 mln PLN. Obligacje te są obligacjami imiennymi, kuponowymi, niezabezpieczonymi i nie mają formy dokumentu. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 12% w skali roku. Dzień Emisji został wyznaczony na 16 października 2014 r. a Dzień Wykupu na 16 października 2017 r. Każda Obligacja uprawnia posiadacza do objęcia 5 akcji serii C. Okres zamiany trwa od Dnia Emisji do dnia 16 lipca 2017 roku. Agentem Emisji jest Alior Bank S.A. Obligacje zostały zaoferowane w trybie wskazanym w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku
o obligacjach oznaczonemu adresatowi w trybie oferty niepublicznej. W wyniku przeprowadzenia oferty, w dniu 16 października 2014 r. przydzielonych zostało 30 sztuk obligacji serii RIE161017OZ01 o numerach 1-30, o wartości nominalnej 100,0 tys. PLN za jedną Obligację, tj. o łącznej wartości nominalnej 3,0 mln PLN. Obligacje emitowane są przez spółkę zależną od Emitenta ? Recykling i Energia S.A. ? w ramach Programu Emisji Obligacji uchwalonego Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 23.12.2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Recykling i Energia S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i obligacji zamiennych na akcje serii C oraz zmiany statutu spółki, zmienionej Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Recykling i Energia S.A z dnia 28.11.2012. Łączna wartość Programu Emisji wynosi nie więcej niż 50,0
mln zł. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16) i §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Fenicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3b83

Podziel się opinią

Share
d2e3b83
d2e3b83