Trwa ładowanie...
d4m0n94

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach e ...

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. - Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach emitenta (19/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie osoby zobowiązanej ? transakcja na akcjach emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (?Spółka?) informuje o otrzymaniu w dniu 2 września 2015 r. od osoby zobowiązanej ? Pani Romualdy Zielińskiej (Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki ? Panem Waldemarem Zielińskim) informacji o dokonaniu przez Panią Romualdę Zielińską w dniach 25 sierpnia ? 02 września 2015 roku następujących transakcji giełdowych na rynku NewConnect na akcjach Spółki: - w dniu 25 sierpnia 2015 osoba zobowiązana sprzedała łącznie 2565 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć ) akcji zdematerializowanych Spółki w średniej cenie 2,92 złote (dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) za akcje o łącznej wartości 7477,50 złotych (siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) - w dniu 31 sierpnia 2015 osoba zobowiązana zakupiła łącznie 350 (trzysta pięćdziesiąt) akcji zdematerializowanych Spółki w średniej cenie 3,16 złote (trzy złote szesnaście groszy) za akcje o łącznej wartości 1106,72 złotych
(jeden tysiąc sto sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze) - w dniu 1 września 2015 osoba zobowiązana sprzedała łącznie 20 (dwadzieścia) akcji zdematerializowanych Spółki w średniej cenie 2,90 złote (dwa złote dziewięćdziesiąt groszy) za akcje o łącznej wartości 58,00 złotych (pięćdziesiąt osiem złotych) - w dniu 2 września 2015 osoba zobowiązana sprzedała łącznie 31 764 (trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zdematerializowanych Spółki w średniej cenie 2,99 złote (dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) za akcje o łącznej wartości 94 974,36 złotych (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote trzydzieści sześć groszy | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 64-300 | | Nowy Tomyśl | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paproć | | 118A | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 44 25 155 | | +48 61 44 25 156 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7881965071 | | 301087258 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94