Trwa ładowanie...
d3ffthm
d3ffthm
espi

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (2/2015)

FACHOWCY.PL VENTURES S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (2/2015)
Share
d3ffthm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FACHOWCY.PL VENTURES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta Fachowcy.pl Ventures spółka akcyjna informuje, że w dniu 23 marca 2015 roku Emitent powziął informację od Mezzo Capital sp. z o.o., która na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), zawiadomiła, iż w związku z nabyciem w dniu 19 marca 2015 roku 100.000 akcji Fachowcy.pl Ventures spółka akcyjna na rynku NewConnect, zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. posiadanych przez Mezzo Capital sp. z o.o. W związku z powyższym Mezzo Capital sp. z o.o. poinformowała, iż: Przed dokonaniem powyższej transakcji Mezzo Capital sp. z o.o. posiadała 3.413.429 akcji Spółki, reprezentujących 4,89 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 4,89 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji Mezzo Capital sp. z o.o. posiada 3.513.429 akcji
Spółki, reprezentujących 5,03 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 5,03 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-499 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mińska 25 lok. 8
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ffthm

Podziel się opinią

Share
d3ffthm
d3ffthm