Trwa ładowanie...
d31m8t7
d31m8t7
espi

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (27/2012)

FAM - Informacja o transakcjach na papierach wartościowych (27/2012)
Share
d31m8t7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach na papierach wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi otrzymał od Pana Andrzeja Różyckiego Członka Rady Nadzorczej Spółki informację o transakcjach nabycia i zbycia akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A. następującej treści: "Działając na mocy art. 160 ust. 1 pkt. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jako członek Rady Nadzorczej spółki FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 54-611 Wrocław, ulica Avicenny 16), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065111 (dalej Spółka lub Emitent), niniejszym zawiadamiam, iż osobiście lub przez osoby blisko związane z zawiadamiającym dokonałem transakcji zakupu i sprzedaży akcji Emitenta: - Andrzej Różycki w dniu 26 stycznia 2012 roku nabył 10.600 akcji po cenie 1,21 zł za jedną akcję ? o czym nie informował w oddzielnym zawiadomieniu w związku z tym, że kwota transakcji wyniosła mniej niż 5.000 EUR ? nabycie
nastąpiło w trakcie transakcji sesyjnych zwykłych - Inner Investment Limited z siedzibą w Nikozji - osoba blisko związana z zawiadamiającym ? dnia 14 maja nabyła 8000 akcji po cenie 1,09 zł za jedną akcję oraz dnia 15 maja nabyła 3.809 akcji po cenie 1,12 zł za jedną akcję ? nabycie nastąpiło w drodze transakcji sesyjnych zwykłych - Pan Andrzej Różycki w dniu 16 maja zbył 92.183 akcji po cenie 1,16 zł za jedną akcję ? zbycie nastąpiło w drodze transakcji pakietowej na rynku regulowanym - Inner Investment Limited z siedzibą w Nikozji ? osoba blisko związana z zawiadamiającym - nabył 92.183 akcji po cenie 1,16 zł za jedną akcję ? nabycie nastąpiło w drodze transakcji pakietowej na rynku regulowanym. Przed wyżej opisanymi transakcjami zawiadamiającym wraz z osobami blisko związanymi ? tj. Inner Corp Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach i Inner Investment Limited z siedzibą w Nikozji posiadał ? 272.090 akcji po ich przeprowadzeniu posiada łącznie 294.499. Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia Inner
Investment, Inner Corp Sp. z o.o. ? osoba blisko związana z zawiadamiającym - i Andrzej Różycki posiada łącznie 294.499 akcji FAM Grupa Kapitałowa S.A., czyli 0,92% kapitału zakładowego FAM Grupa Kapitałowa S.A., co daje 294.499 głosów, czyli 0,92% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
FAM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-611 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Avicenny 16
(ulica) (numer)
71-38-39-905 71-38-39-906
(telefon) (fax)
fam@fam.com.pl famgk.com.pl
(e-mail) (www)
875-000-27-63 870260262
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31m8t7

Podziel się opinią

Share
d31m8t7
d31m8t7