Trwa ładowanie...
d3el6vs

FAM - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (70/2010)

FAM - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej (70/2010)

Share
d3el6vs
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
FAM
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2010 informuje o zarejestrowaniu w dniu 29 grudnia 2010 r. przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego spółki FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmnie (FAMTO)?jednostki zależnej od Emitenta, z kwoty 51.050.000zł do kwoty 56.065.000zł, tj. o kwotę 5.015.000zł w drodze utworzenia 10.030 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.Po dokonanej rejestracji kapitał zakładowy FAMTO wynosi 56.065.000zł i dzieli się na 112.130 udziałów o wartości nominalnej 500zł każdy, dających łącznie 112.130 głosów na Zgromadzeniu Wspólników.Udział Emitenta w kapitale zakładowym FAMTO i w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników wynosi 100%.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-672 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Domaniewska | | 39a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-208-26-70 | | 22-208-26-71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Iwona Staszko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

Podziel się opinią

Share
d3el6vs
d3el6vs