Trwa ładowanie...
d2g114k
d2g114k
espi

FAMUR S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (41/2011)

FAMUR S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (41/2011)
Share
d2g114k

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 33/2011 z dnia 30.06.2011r., Zarząd Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. informuje, że w związku z zakończeniem w dniu dzisiejszym obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z dniem 22 lipca 2011r. rozpoczyna się nowa kadencja Rady Nadzorczej Spółki, w następującym składzie: 1. Pan Jacek Domogała Pan Jacek Domogała ukończył studia na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1977 roku prowadzi i rozwija prywatną działalność biznesową. Od 2005r. sprawuje funkcję w Radzie Nadzorczej Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 2. Pan Tomasz Domogała Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie (tytułu inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz Studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domogała poprzez udziały posiadane bezpośrednio oraz będąc udziałowcem Spółki TDJ S.A. posiada kontrolny pakiet akcji Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. Pan Tomasz Domogała jest synem Jacka Domogały założyciela Famur S.A. W Radzie Nadzorczej Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A. zasiada od 2004r. Pan Tomasz Domogała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki
kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 3. Pan Tadeusz Uhl Ukończył studia na AGH w 1980 r. W 1997 r. uzyskał tytuł profesora. Jest wykładowcą na AGH. Pan Tadeusz Uhl jest autorem wielu książek oraz publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Organizator wielu cyklicznych konferencji naukowych i zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym EW SHM (StructuralHealth Monitoring). Zdobywca tytułu "Człowiek roku - przyjaciel kolei" 2008 w kategorii "Naukowiec roku". W Radzie Nadzorczej Spółki zasiada od 2003r. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS. 4. Pan Jacek Osowski Pan Jacek Osowski ukończył Szkołę Wyższą Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, zdany egzamin Chartered Financial Analyst oraz tytuł biegłego rewidenta. Pan Jacek Osowski ukończył także studia MBA na University of Illinois i Uniwersytecie Warszawskim. Pan Jacek Osowski aktualnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu PZU Asset Management S.A. w Warszawie. Pan Jacek Osowski pełnił również funkcje w radach nadzorczych Dębica S.A. w Dębicy, Polcolorit S.A. w Piechowicach oraz Browary Polskie Brok-Strzelec S.A. w Krakowie. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. 5. Pan Czesław Kisiel Pan Czesław Kisiel
ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Dodatkowo kandydat do Rady Nadzorczej ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora organizowany przez Kancelarię Prawnicza KaNet-Lex z Katowic oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa ? organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz "Business Consulting Service". W latach 1997-2009 pełnił funkcje w organach spółek takich jak m. in.: Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Górniczych "PIOMA" S.A., czy Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. Kandydat do Rady Nadzorczej specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Fabryki Maszyn "FAMUR" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Fabryka Maszyn FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
032 3596300 032 3596677
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com.pl
(e-mail) (www)
6340126246 270641528
(NIP) (REGON)
d2g114k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Ireneusz Tomecki Wiceprezes Zarządu
2011-07-21 Adam Wojciechowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g114k

Podziel się opinią

Share
d2g114k
d2g114k