Trwa ładowanie...
d291jvb
d291jvb
espi

FAMUR S.A. - Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną NFUG NOWOMAG S.A. (7 ...

FAMUR S.A. - Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną NFUG NOWOMAG S.A. (72/2014)
Share
d291jvb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką zależną NFUG NOWOMAG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 3 listopada 2014 r. (dzień połączenia), połączenia emitenta ze spółką zależną NOWOSĄDECKĄ FABRYKĄ URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH NOWOMAG S.A. W NOWYM SĄCZU. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, z uwzględnieniem art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. Wskazanie podmiotów, które się połączyły wraz z podstawową charakterystyką ich działalności: - FAMUR S.A. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000048716.
Przedmiotem działalności FAMUR S.A. jest produkcja kombajnów ścianowych dla górnictwa węgla kamiennego; - NOWOSĄDECKA FABRYKA URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH NOWOMAG S.A. W NOWYM SĄCZU z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Środmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000041070. NFUG NOWOWMAG S.A. jest producentem kompleksowych systemów odstawy urobku węgla, na które składają się przenośniki zgrzebłowe ścianowe i podścianowe, przenośniki taśmowe oraz kruszarki urobku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)
d291jvb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2014-11-03 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d291jvb

Podziel się opinią

Share
d291jvb
d291jvb