Trwa ładowanie...
d1xn10t
d1xn10t
espi

FAMUR S.A. - Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (24/2013)

FAMUR S.A. - Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji (24/2013)
Share
d1xn10t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. w związku ze zwołanym na dzień 26 czerwca 2013r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad umieszczony został punkt dotyczący powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, informuje, że w dniu 12 czerwca 2013r., Emitent otrzymał od akcjonariusza ? Spółki TDJ S.A. zgłoszenie następujących kandydatur do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji: 1. Pana Tomasz Domogała 2. Pan Jacek Domogała 3. Pan Tadeusz Uhl 4. Pan Jacek Osowski 5. Pan Czesław Kisiel Wszyscy zgłoszeni kandydaci są obecnie jej członkami. Zdaniem akcjonariusza zgłoszony skład osobowy do Rady Nadzorczej Spółki właściwie zabezpiecza interesy akcjonariuszy. Kandydaci posiadają należytą wiedzę i doświadczenie, a także odpowiednie kompetencje w dziedzinie finansów, są w stanie poświęcić należytą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. 1. Jacek Domogała: Pan Jacek Domogała ukończył studia na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1977 roku prowadzi i rozwija prywatną działalność
biznesową. Od 2005r. sprawuje funkcję w Radzie Nadzorczej FAMUR S.A. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności FAMUR S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Uzasadnienie kandydatury: Pan Jacek Domogała jest głównym twórcą sukcesu Grupy Famur. Kandydat dysponuje ogromną wiedzą na temat Spółki oraz Grupy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Jacka Domogały gwarantuje prawidłowe wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej. Doświadczenie zawodowe Pana Jacka Domogały powstało w trakcie prowadzenia działalności podmiotów stworzonych przez niego od podstaw lub też przez niego nadzorowanych. 2. Tomasz Domogała: Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie (tytułu inżyniera na Wydziale
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz Studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domogała poprzez udziały posiadane bezpośrednio oraz będąc udziałowcem Spółki TDJ S.A. posiada kontrolny pakiet akcji FAMUR S.A. Pan Tomasz Domogała jest synem Jacka Domogały założyciela Famur S.A. W Radzie Nadzorczej FAMUR S.A. zasiada od 2004r. Pan Tomasz Domogała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności FAMUR S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Uzasadnienie kandydatury: Pan Tomasz Domogała posiada należytą wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków
członka Rady Nadzorczej. Kontynuacja członkostwa Pana Tomasza Domogały w Radzie Nadzorczej będzie korzystna dla funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz całej Grupy. 3. Tadeusz Uhl Ukończył studia na AGH w 1980 r. W 1997 r. uzyskał tytuł profesora. Jest wykładowcą na AGH. Pan Tadeusz Uhl jest autorem wielu książek oraz publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Organizator wielu cyklicznych konferencji naukowych i zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym EW SHM (Structural Health Monitoring). Zdobywca tytułu "Człowiek roku - przyjaciel kolei" 2008 w kategorii "Naukowiec roku". W Radzie Nadzorczej Spółki zasiada od 2003r. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności FAMUR S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Uzasadnienie
kandydatury: Pan Tadeusz Uhl posiada kwalifikacje do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie kolejnej kadencji. Jego fachowa wiedza niejednokrotnie wspomagała podejmowanie decyzji przez organy Spółki. 4. Jacek Osowski: Pan Jacek Osowski ukończył Szkołę Wyższą Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, zdany egzamin Chartered Financial Analyst oraz tytuł biegłego rewidenta. Pan Jacek Osowski ukończył także studia MBA na University of Illinois i Uniwersytecie Warszawskim. Pan Jacek Osowski pełnił funkcje w radach nadzorczych Dębica S.A. w Dębicy, Polcolorit S.A. w Piechowicach oraz Browary Polskie Brok-Strzelec S.A. w Krakowie. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności FAMUR S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS. Uzasadnienie kandydatury: Kwalifikacje Pana Jacka Osowskiego oraz jego wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. 5. Czesław Kisiel: Pan Czesław Kisiel ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Dodatkowo kandydat do Rady Nadzorczej ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA organizowane przez SGH w Warszawie oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pan Czesław Kisiel pełnił lub pełni funkcję w organach Spółek takich jak m.in. Pioma - Odlewnia Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Górniczych "PIOMA" S.A, FAMUR S.A., Remag S.A. a od 2007 r. jest Prezesem Zarządu TDJ S.A. Kandydat do Rady Nadzorczej specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Pan Czesław Kisiel nie prowadzi
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności FAMUR S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Uzasadnienie kandydatury: Doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje w dziedzinie finansów, a także znajomość specyfiki branży górniczej gwarantuje prawidłowe wykonywanie obowiązków przez kandydata do Rady Nadzorczej Spółki. Należy wskazać, że kandydat dysponuje ogromną wiedzą na temat Spółki oraz całej Grupy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Czesława Kisiela właściwie zabezpieczy interesy akcjonariuszy, będzie również korzystne dla funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAMUR Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
FAMUR S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-698 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Armii Krajowej 51
(ulica) (numer)
+48 32 359 63 00 +48 32 359 66 77
(telefon) (fax)
sekretariat@famur.com.pl www.famur.com
(e-mail) (www)
634-012-62-46 270641528
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2013-06-12 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xn10t

Podziel się opinią

Share
d1xn10t
d1xn10t