Trwa ładowanie...
d406hub

FARMACOL - Sprostowanie danych do skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2010 (20/2010)

FARMACOL - Sprostowanie danych do skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2010 (20/2010)

Share
d406hub
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-19
Skrócona nazwa emitenta
FARMACOL
Temat
Sprostowanie danych do skonsolidowanego raportu za I-III kwartał 2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Farmacol S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w skonsolidowanym raporcie I-III kwartał 2010 w tabeli skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2010 do 30.09.2010 w drugiej kolumnie tej tabeli pod nazwą "III kwartał (okres od 01.07.2010 do 30.09.2010) tys. PLN":- w pkt N. w wersie?Zysk/strata za rok obrotowy na działalności kontynuowanej, w kolumnie danych za III kwartał 2010 roku?omyłkowo wpisana została kwota 48 249 zamiast prawidłowej kwoty 9788;- w pkt P. w wersie?Zysk (strata) netto przypadająca: w kolumnie danych za III kwartał 2010 roku omyłkowo wpisana została kwota 769 zamiast prawidłowej kwoty 134.Zarząd emitenta zapewnia, że zaistniałe omyłki nie miały żadnego wpływu na wszystkie pozostałe kwoty ujawnione w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Farmacol S.A. za I-III kwartał 2010

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

| | | FARMACOL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FARMACOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-541 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Rzepakowa | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 038 208 06 00 | | 038 202 24 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | farmacol@farmacol.com.pl | | farmacol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-00-23-629 | | 273352747 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Aleksander Chomiakow Prezes Zarządu
2010-11-19 Barabara Kaszowicz Wice Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d406hub

Podziel się opinią

Share
d406hub
d406hub