Trwa ładowanie...
d1w1hbj
espi

FASING - Ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą (26/2011)

FASING - Ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą (26/2011)
Share
d1w1hbj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2011
Data sporządzenia: 2011-05-27
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Ocena sytuacji Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zgodnie z zasadą zawartą w rozdziale III pkt. 1.1. oraz pkt. 2 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" Rada Nadzorcza Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przedkłada sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku zawierające ocenę sytuacji Spółki za rok obrotowy 2010, jak również ocenę swojej pracy w 2010 roku. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki dołączono w odrębnym pliku.
Załączniki
Plik Opis
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2011-05-27 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj