Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

FASING - Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz zmniejszenie liczby członków Zarządu Spółki. (...

FASING - Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz zmniejszenie liczby członków Zarządu Spółki. (42/2013)
Share
defc2tw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-29
Skrócona nazwa emitenta
FASING
Temat
Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz zmniejszenie liczby członków Zarządu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 29 października 2013 roku ze składu Zarządu Spółki obecnej kadencji Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Inwestycyjnych Pana Mariusza Fiałka. Odwołanie nastąpiło bez podania przyczyn. Następnie Rada Nadzorcza w podjętej uchwale postanowiła o zmniejszeniu liczby członków Zarządu Spółki obecnej kadencji z 4-ch do 3-ch osób. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2013-10-29 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw