Trwa ładowanie...
d32i4pk
espi
04-03-2013 11:21

FASING - Umowa znacząca. (16/2013)

FASING - Umowa znacząca. (16/2013)

Share
d32i4pk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 4 marca 2013 roku wpłynęła umowa (datowana 26 luty 2013 rok) zawarta z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Przedmiotem umowy jest dostawa łańcucha ogniwowego górniczego na łączną wartość 3.496,3 tys. zł. brutto. Zgodnie z postanowieniami umowy dostawa i wydanie towaru będzie następować częściami w terminie do dnia 31.12.2013 r. Dostawa poszczególnych części towaru następować będzie na podstawie pisemnych zamówień, które szczegółowo określą ilości towaru, wymagane terminy oraz miejsca dostaw. Integralną cześć umowy stanowią: SIWZ z załącznikami, oferta Dostawcy oraz Ogólne Warunki Umów obowiązujących u Odbiorcy. Ponadto Odbiorca uprawniony jest do niewykonania umowy w zakresie nie przekraczającym 50% wartości brutto umowy. Niewykonanie przez Odbiorcę umowy w wymienionym zakresie nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W okresie od dnia 27 lutego 2012 roku tj. od publikacji raportu bieżącego nr 6/2012 do dnia publikacji niniejszego raportu zawarto z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. pięć umów (włączając powyższą) na łączną wartość 6.603,5 tys. zł. Umową o najwyższej wartości w tym okresie jest umowa o której mowa powyżej Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.12.2012 r. wynosił 63.760,2 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32i4pk

| | | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FASING | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modelarska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 735 00 00 | | 032 258-22-66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fasing@fasing.com.pl | | www.fasing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-025-76-23 | | 271569537 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-04 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2013-03-04 Stanisław Śwituła Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32i4pk
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d32i4pk
d32i4pk