Trwa ładowanie...
d3on0nc

FASING - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (11/2013)

FASING - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (11/2013)

Share
d3on0nc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Marian Bąk złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki bez podania przyczyny. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętej jednogłośnie uchwale nr 4/2013 przyjęło rezygnację Pana Mariana Bąka. z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w podjętej jednogłośnie uchwale nr 5/2013 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki obecnej VIII kadencji Pana Józefa Dubińskiego. Informacje dot. powołanego Członka Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym tj. pana Józefa Dubińskiego przekażemy niezwłocznie po ich otrzymaniu. : W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej dokonanymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wobec rezygnacji Pana Włodzimierza Grudnia z zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2013 roku spośród
swojego grona dokonała wyboru przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego, i tak: - na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Tadeusza Demela, - na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Józefa Dubińskiego, Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 i pkt.22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) wraz z późn. zm z dnia 6 sierpnia 2009r. Dz.U. z 2009r. Nr 131 poz. 1080. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

| | | FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FASING | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-142 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Modelarska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 735 00 00 | | 032 258-22-66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fasing@fasing.com.pl | | www.fasing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-025-76-23 | | 271569537 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc