Trwa ładowanie...
d4b0jjx
espi

FEERUM S.A. - Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących Feerum S.A. (33/2013)

FEERUM S.A. - Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących Feerum S.A. (33/2013)
Share
d4b0jjx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FEERUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie i Powołanie osób nadzorujących Feerum S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Feerum" Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Spółka"), informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 22 lipca 2013 r., w związku ze zmianami w strukturze akcjonariatu w spółce odwołało z funkcji członka Rady Nadzorczej Feerum S.A Pana Henryka Chojnackiego i powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na wspólną trzyletnią kadencję Pana Asena Gyczewa: Pan Asen Gyczew spełnia wymagania określone w § 13 ust. 5 Statutu Spółki. Pan Asen Gyczew jest absolwentem SGH w Warszawie a także European University Institute we Florencji. Pan Asen Gyczew ma duże doświadczenie w poprawie działalności i restrukturyzacji firm. Pełnił zarówno role zarządcze jak i nadzorcze w średniej wielkości spółkach (80-160 mln PLN
przychodów). Obecnie prowadzi działalność doradczą wspierającą procesy przemian w spółkach, między innymi dla firmy LOTAMS. W latach 2009-2011 Pan Asen Gyczew pełnił rolę Dyrektora ds. Restrukturyzacji w spółce Paged S.A., gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi (również jako Członek Rady Nadzorczej obu spółek). Nadzorował również wdrażanie usprawnień operacyjnych w Paged Sklejka oraz przygotowanie strategii w spółkach zależnych Grupy Paged S.A. Przed pracą w Paged S.A. w latach 2004-2009 Pan Asen Gyczew pracował w Kolaja & Partners (obecnie Alvarez & Marsal) ? czołowej spółki zajmującej się restrukturyzacjami w Europie Środkowo Wschodniej. W Kolaja & Partners Pan Asen Gyczew zajmował na początku stanowisko Analityka Biznesowego a potem Starszego Konsultanta. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FEERUM S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-225 CHOJNÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
OKRZEI 6
(ulica) (numer)
+48 76 81 96 738 +48 76 81 96 738
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
691-237-40-93 020517408
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 DANIEL JANUSZ PREZES ZARZĄDU
2013-07-22 PIOTR WIELESIK CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b0jjx

Podziel się opinią

Share
d4b0jjx
d4b0jjx