Trwa ładowanie...
d41v2w3

FERRO S.A. - Przedterminowy obligatoryjny wykup Obligacji serii A notowanych na rynku Catalyst na...

FERRO S.A. - Przedterminowy obligatoryjny wykup Obligacji serii A notowanych na rynku Catalyst na żądanie Emitenta (16/2014)

Share
d41v2w3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przedterminowy obligatoryjny wykup Obligacji serii A notowanych na rynku Catalyst na żądanie Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FERRO SA (?Emitent?) informuje, że w dniu 27 maja 2014r. postanowił, w trybie przewidzianym w pkt. 3.4.2 Warunków emisji obligacji serii A, sporządzonych w związku z prywatną emisją obligacji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, uchwaloną przez Zarząd Emitenta w dniu 21 marca 2011 r. uchwałą w sprawie emisji obligacji serii A (?Warunki emisji?), dokonać przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta wszystkich Obligacji na okaziciela serii A, oznaczonych kodem ISIN PLFERRO00040, tj. 18 451 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) sztuk, o wartości nominalnej 1 000 (jeden tysiąc) złotych każda (?Obligacje?). Zarząd wzywa Obligatariuszy Obligacji w trybie przewidzianym w pkt. 3.4.2 Warunków emisji obligacji do przedstawienia wszystkich Obligacji do przedterminowego wykupu. Dzień wykupu Obligacji ustalony zostaje na dzień 13 czerwca 2014 r., natomiast dzień według stanu na który ustala się stany rachunków papierów wartościowych w celu ustalenia liczby obligacji będących przedmiotem
przedterminowego wykupu przysługujących danemu Obligatariuszowi przypadnie dnia 06 czerwca 2014 r. Obligatariuszom przysługiwać będą, następujące świadczenia z każdej Obligacji: a) 1 000,00zł (jeden tysiąc złotych) tytułem kwoty wykupu równej wartości nominalnej Obligacji, b) 15,80 zł (piętnaście złotych 80/100) tytułem odsetek należnych zgodnie z Warunkami emisji na dzień wcześniejszego wykupu. W związku z rejestracją Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW") oraz ich wprowadzeniem do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ("Catalyst") przedterminowy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW i zgodnie z właściwymi regulacjami dotyczącymi KDPW i Catalyst, po ustaleniu stron transakcji na podstawie informacji otrzymanych od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych Obligatariuszy. Spółka złoży do KDPW wniosek o przeprowadzenie obsługi przedterminowego wykupu. Spółka zwróci się do
organizatora Catalyst o zawieszenie obrotu Obligacjami w związku z przedterminowym wykupem zgodnie z regulacjami KDPW i Catalyst. Przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41v2w3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-050 | | Skawina | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 2562150 | | + 48 12 2767607 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.ferro.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 944-20-51-648 | | 356375388 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2014-05-27 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41v2w3

Podziel się opinią

Share
d41v2w3
d41v2w3