Trwa ładowanie...
dn4so4w

FERRO S.A. - Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 20 ...

FERRO S.A. - Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2014r. (6/2015)

Share
dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro SA w sprawie podziału zysku netto za 2014r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ferro SA (Spółka)
informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 14 kwietnia 2015r. zarekomendował następujący podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014: 1) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 21 242 655 (dwadzieścia jeden milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć )PLN przeznaczyć wypłatę dywidendy tj. 1,00 (jeden) zł na jedną akcję. 2)Ustalić dzień dywidendy na 26 maja 2015 r. 3)Ustalić następujące terminy wypłaty dywidendy: - kwoty 8 497 062 (osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt dwa) złote tj. 0,40 zł na jedna akcje na dzień 06 sierpnia 2015r.- kwoty 12 745 593 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) złote tj. 0,60 zł na jedną akcję na dzień 26 listopada 2015r. 4) zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w wysokości 1 256 450,58 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt 58/100) PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Spółka
wypracowała zysk netto w wysokości pozwalającej na wypłatę dywidendy. Rekomendując wypłatę dywidendy i jej wysokość Zarząd wskazał, że nie istnieje konieczność podjęcia wydatków inwestycyjnych, Spółka ma stabilną sytuację. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą z dnia 14 kwietnia 2015r. poparła rekomendację Zarządu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-050 | | Skawina | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 12 2562150 | | +48 12 2767607 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 944-20-51-648 | | 356375388 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-15 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2015-04-15 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dn4so4w

Podziel się opinią

Share
dn4so4w
dn4so4w