Trwa ładowanie...
d2e3b83
d2e3b83
espi

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding S.A. ( ...

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding S.A. (53/2014)
Share
d2e3b83

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 9 października 2014 r. Emitent zawarł z HW Pietrzak Holding S.A. ("HW Pietrzak") trzy transakcje o łącznej wartości ok. 5,4 mln zł netto. W związku z zawarciem ww. transakcji, łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem a HW Pietrzak od dnia 3 października 2014 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 51/2014 w sprawie obrotów Emitenta z HW Pietrzak) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok. 12,7 mln zł netto. Największym zamówieniem z tego okresu było zamówienie z dnia 6 października 2014 r. na dostawę przez Emitenta na rzecz HW Pietrzak taśmy walcowanej na gorąco o wartości ok. 2,3 mln zł netto ("Zamówienie"). Zamówienie zostało zrealizowane w październiku 2014 r. Zamówienie, podobnie jak pozostałe zamówienia z HW Pietrzak, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych, w tym zakresie mają zastosowanie ogólne warunki zawierania umów stosowane przez Emitenta i HW Pietrzak.
Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Jednocześnie Spółka informuje, iż wskazana powyżej kwota transakcji w łącznej wysokości ok. 12,7 mln zł netto, realizowanych pomiędzy Emitentem a HW Pietrzak obejmuje również pozycje przychodowe dla Emitenta o wartości ok. 6,1 mln zł netto. Jako kryterium uznania łącznej wartości ww. zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d2e3b83

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Jacek Podwiński
2014-10-10 Włodzimierz Kasztalski Członek Zarządu Włodzimierz Kasztalski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3b83

Podziel się opinią

Share
d2e3b83
d2e3b83