Trwa ładowanie...
d1ps7ng

FERRUM - Powołanie Zarządu "FERRUM" S.A. na nową kadencję (45/2013)

FERRUM - Powołanie Zarządu "FERRUM" S.A. na nową kadencję (45/2013)

Share
d1ps7ng

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Zarządu "FERRUM" S.A. na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku z wygaśnięciem z dniem 19 lipca 2013 r. mandatów dotychczasowych członków Zarządu Emitenta, Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. powołała z dniem 19 lipca 2013 r., w skład Zarządu Spółki Pana Grzegorza Szymczyk oraz Pana Jarosława Zuzelskiego odpowiednio na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki. Poniżej Emitent przekazuje informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej Pana Grzegorza Szymczyk oraz Pana Jarosława Zuzelskiego. Prezes Zarządu "FERRUM" S.A. - Pan Grzegorz Szymczyk Pan Grzegorz Szymczyk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej ? Wydział Handlu Zagranicznego. Przebieg kariery zawodowej: 1992 ? 1993 -Urząd Miasta Płocka - Referent/Specjalista 1993 ? 1994 -Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Inspektor w Wydziale Kredytów 1994 ? 1995 -Bank Handlowy w Warszawie S.A. -Inspektor/ Starszy inspektor w Wydziale Kredytów Odpowiedzialny m.in. za organizację największego w
danym okresie komercyjnego bankowego konsorcjum powołanego dla finansowania realizacji inwestycji hydroodsiarczania ropy dla Petrochemii Płock S.A. (obecnie Orlen S.A.). 1995 ? 2003- HW Pietrzak Holding ? Sławomir Pietrzak w Boryszewie Nowym - Pełnomocnik ds. Finansów. Przedsiębiorstwo, które zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego pod firmą HW Pietrzak Holding sp. z o.o. Równocześnie w zakresie grupy "HW Pietrzak Holding ? Sławomir Pietrzak" Pan Grzegorz Szymczyk pełnił następujące funkcje: 2002 ? 2004 Członek Zarządu REC-Investment sp. z o.o. w Warszawie (spółka z branży reklamy wizualnej) 2002 ? 2003 Prezes Zarządu (poprzednio w latach 10.2001 ? 05.2002 Wiceprezes Zarządu) ROMAR-HWH sp. z o.o. w Warszawie (spółka z branży stalowej, finalnie wchłonięta przez HW Pietrzak Holding sp. z o.o.) Od 2003 - HW Pietrzak Holding sp. z o.o. w Boryszewie Nowym - Wiceprezes Zarządu Odpowiedzialny za obszary: finansowy, współpracy zagranicznej oraz rozwoju. Spółka HW Pietrzak Holding sp. z o.o. w Boryszewie
Nowym jest wielozakładowym przedsiębiorstwem, znaczącym producentem rur i kształtowników, odlewów żeliwnych oraz wyrobów dla energetyki. W ramach grupy HW Pietrzak Holding: 2007 ? 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej Drobinex sp. z o.o. w Boryszewie Nowym (spółka zależna produkująca wyroby dla przemysłu energetycznego, działalność wchłonięta do HW Pietrzak Holding sp. z o.o., spółka zlikwidowana). Pan Grzegorz Szymczyk nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do "FERRUM" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Grzegorz Szymczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Wiceprezes Zarządu "FERRUM" S.A. - Pan Jarosław Zuzelski Wykształcenie i kwalifikacje: 2003/2004 National Louis University in Chicago ? Master of Business Administration 1994/1995
Politechnika Gdańska ? studia podyplomowe Zarządzanie Firmą 1989/1994 Politechnika Gdańska ? Mechanika i Budowa Maszyn Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: 1 stycznia 2011 ? nadal : ZKS Ferrum S.A. ? Prezes Zarządu kwiecień 2009 ? grudzień 2010: Minerals Mining Group S.A. ? Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych maj 2008 ? kwiecień 2009: KGHM Polska Miedź S.A. ? Prezes Zarządu Walcowni Metali Nieżelaznych Łabędy S.A., a następnie Dyrektor Naczelny Huty Miedzi Głogów czerwiec 2007 ? luty 2008: Katowicki Holding Węglowy S.A. ? Wiceprezes Zarządu ds. Handlowo ? Rynkowych listopad 2006 ? czerwiec 2007: dams&isenberg Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu sierpień 2005 ? sierpień 2006 : Cerkolor Sp. z o.o. ? Prezes Zarządu październik 2001 ? sierpień 2005: BOC Gazy Sp. z o.o. ? Dyrektor Rynku, a następnie Dyrektor Rozwoju Biznesu listopad 2000 ? październik 2001: TBM S.A. ? Asystent Zarządu styczeń 1996 ? listopad 2000: Szwedzki Koncern Gazów Technicznych AGA ? Przedstawiciel Handlowy, następnie Szef
Produktu ? Metalurgia, a następnie Szef Logistyki Pan Jarosław Zuzelski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do "FERRUM" S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jarosław Zuzelski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ps7ng

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2013-07-19 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ps7ng

Podziel się opinią

Share
d1ps7ng
d1ps7ng