Trwa ładowanie...
d1m2yrb

FERRUM - Przekroczenie przez wartości dostaw izolowanych rur stalowych dla GAZ-SYSTEM S.A. w ram...

FERRUM - Przekroczenie przez wartości dostaw izolowanych rur stalowych dla GAZ-SYSTEM S.A. w ramach umowy ramowej z 20.08.2010 r. progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. (11/2011)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie przez wartości dostaw izolowanych rur stalowych dla GAZ-SYSTEM S.A. w ramach umowy ramowej z 20.08.2010 r. progu 10% kapitałów własnych Ferrum S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 lutego 2011 r. Emitent jako lider składu konsorcjum otrzymał drugostronnie podpisaną kolejną umowę cząstkową w ramach realizacji Umowy Ramowej zawartej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ?SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (GAZ-SYSTEM), na dostarczenie izolowanych zewnętrznie i wewnętrznie rur stalowych przewodowych do mediów palnych. O zawarciu ww. Umowy Ramowej z GAZ-SYSTEM Emitent informował w raporcie bieżącym nr 68/2010 z dnia 20 sierpnia 2010r.W związku z podpisaniem ww. umowy cząstkowej wartość netto zamówień przyjętych przez Emitenta do realizacji na rzecz GAZ-SYSTEM na podstawie umów cząstkowych zawartych w okresie od podpisania Umowy Ramowej przekroczyła wartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła 16,8 mln zł. Największą umową cząstkową z tego okresu jest otrzymana w dniu dzisiejszym umowa o wartości 5,1 mln zł. Termin jej realizacji przypada na marzec 2011r.Szczegółowe warunki Umowy Ramowej i wynikających z niej umów cząstkowych
Emitent opisał w ww. raporcie bieżącym nr 68/2010.Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień za znaczące Emitent przyjmuje 10 % kapitałów własnych Ferrum S.A.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Tadeusz Kaszowski Wiceprezes Zarządu Tadeusz Kaszowski
2011-02-09 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb