Trwa ładowanie...
dwu0m67
espi

FINHOUSE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

FINHOUSE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2013)

Share
dwu0m67

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FINHOUSE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Finhouse S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 7 stycznia 2013 roku otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Mariusza Wójcickiego, Członka Rady Nadzorczej, o następującej treści: Jako Członek Rady Nadzorczej Spółki FINHOUSE S.A. na podstawie art.160 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w 2012r. dokonałem następujące transakcje akcjami Spółki FINHOUSE S.A. na rynku wtórnym (NEW CONNECT): zakup 1716 akcji po cenie 1,23 PLN dn. 25.06.2012r. zakup 1949 akcji po cenie 0,79 PLN dn. 30.08.2012r. zakup 1659 akcji po cenie 0,76 PLN dn. 04.09.2012r. zakup 2030 akcji po cenie 0,81 PLN dn. 05.09.2012r. zakup 412 akcji po cenie 0,99 PLN dn. 18.09.2012r. zakup 2070 akcji po cenie 0,80 PLN dn.25.09.2012r. zakup 1050 akcji po cenie 0,95 PLN dn. 08.10.2012r. zakup 1598 akcji po cenie 0,99 PLN
dn. 08.10.2012r. zakup 2106 akcji po cenie 0,98 PLN dn. 18.10.2012r. zakup 1314 akcji po cenie 0,93 PLN dn. 13.12.2012r. zakup 934 akcji po cenie 0,94 PLN dn. 17.12.2012r. Po dokonaniu w/w transakcji zwiększyłem stan posiadania ze stanu 89.684 akcji do 106.522 akcji Spółki FINHOUSE S.A., co stanowi 9,575% kapitału akcyjnego Spółki oraz posiadam prawo do 106.522 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,575% głosów w ogólnej liczbie na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwu0m67

| | | FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FINHOUSE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-695 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowogrodzka | | 50 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 423 90 85 | | (22) 353 88 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7010228263 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Artur Luterek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwu0m67

Podziel się opinią

Share
dwu0m67
dwu0m67