Trwa ładowanie...
d47v76d

Firmy łatwiej odzyskają podatek

Przedsiębiorcy, którzy w tym roku poczynili wydatki w innych krajach UE, mogą łatwo odzyskać zawarty w nich VAT. Wystarczy, by złożyli wniosek w polskim urzędzie.
Share
Firmy łatwiej odzyskają podatek
Źródło: Jupiterimages
d47v76d

KoPrzedsiębiorcy, którzy w tym roku poczynili wydatki w innych krajach UE, mogą łatwo odzyskać zawarty w nich VAT. Wystarczy, by złożyli wniosek w polskim urzędzie.

Znaczne uproszczenie procedury ubiegania się o zwrot VAT zapłaconego w innych krajach to skutek wejścia w życie dyrektywy nr 2008/9/WE.

Państwa członkowskie muszą ją wprowadzić 1 stycznia 2010 r. To oznacza, że wnioski składane od tego dnia będą już rozpatrywane na nowych zasadach. Firma, która wtedy rozpocznie procedurę za 2009 r., skorzysta więc już z nowych, korzystnych dla podatników rozwiązań.

d47v76d

*Szybsze zwroty *

Wniosek będzie się składało w polskim urzędzie skarbowym, a nie - jak dotychczas - za granicą. Odpowiedni formularz należy przesłać do 30 września następnego roku. Powinien on zawierać opis działalności wnioskodawcy, na którego potrzeby nabywane są towary i usługi. Ponadto podatnik musi złożyć oświadczenie, że w danym okresie nie dostarczył towarów ani nie świadczył usług w kraju, którego dotyczy wniosek (z wyjątkami, gdy np. VAT rozlicza usługobiorca).

Państwo, do którego trafił wniosek, bezzwłocznie powiadamia o tym firmę. Następnie w ciągu czterech miesięcy przekazuje wiadomość o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Jeśli konieczne są dodatkowe informację, to zagraniczny fiskus może zażądać ich udzielenia. Nawet wtedy decyzja o przyznaniu zwrotu będzie musiała zostać wydana w ciągu ośmiu miesięcy.

Co istotne, nowa dyrektywa określa bardzo krótki termin na wypłatę pieniędzy. Po wydaniu decyzji powinny one trafić na konto wnioskodawcy w ciągu dziesięciu dni roboczych. Jeśli wskaże on we wniosku polski bank, to musi liczyć się z tym, że zwrot zostanie pomniejszony o koszty przelewu.

d47v76d

Za spóźnienie odsetki

Państwa członkowskie zostały zmotywowane do implementowania i przestrzegania dyrektywy poprzez wprowadzenie do niej regulacji nakazujących wypłatę odsetek za zwłokę. Będą one naliczane w takiej samej wysokości, jaką przewidują przepisy danego państwa dla firm zarejestrowanych w nim jako podatnicy VAT.

Nowa, prostsza procedura powoduje, że zwrotem powinny się zainteresować firmy, które dotychczas uważały go za nieopłacalny. Warto więc na bieżąco ewidencjonowane faktury analizować pod kątem zwrotu VAT i odpowiednio wyodrębnić je w programie księgowym lub po prostu robić ich kopie.

Dzięki temu po zakończeniu roku łatwiej będzie wypełnić wniosek o zwrot. W ten sposób można odzyskać znaczne kwoty, np. odzyskując VAT zapłacony podczas naprawy firmowego samochodu, który uległ awarii za granicą.

d47v76d

Dominika Cabaj, doradca podatkowy w DLA Piper

Dotychczas firmy występowały za granicą o zwrot VAT, jeśli chodziło o transakcje o znacznej wartości, gdy np. ze względu na przepisy dotyczące opodatkowania VAT rozliczał usługodawca. Dzięki nowej dyrektywie przedsiębiorcom będzie się opłacało występować nawet o odzyskanie kilkuset euro związanych z drobnymi zakupami. To dlatego, że wniosek będą składać w polskim urzędzie, a nie - jak dotychczas - w kraju, w którym poczynili wydatki. To pozwoli uniknąć angażowania zagranicznych doradców. Pomoże w tym fakt, że opisy do wniosków powinny być przetłumaczone na polski. Na nowych rozwiązaniach skorzystają np. firmy transportowe, które kupują paliwo za granicą. Niestety, nie zawsze uda się odzyskać VAT za benzynę i ropę służące do napędzania aut osobowych, a także od usług hotelowych i gastronomicznych. Zależy to bowiem od tego, jakie ograniczenia obowiązują w danym kraju.

Konrad Piłat
Rzeczpospolita

d47v76d

Podziel się opinią

Share
d47v76d
d47v76d