Trwa ładowanie...
d4gchpx

FITEN S.A. - Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki (1/2013)

FITEN S.A. - Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki (1/2013)

Share
d4gchpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FITEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach nabycia akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fiten Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, iż Spółka powzięła wiadomość ? w trybie art. 160 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) [dalej: "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi"] ? o transakcjach nabycia akcji Spółki, w łącznej liczbie 1400 sztuk, dokonanej przez osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wchodzącą w skład organu zarządzającego Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, transakcje nabycia akcji Spółki zostały dokonane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem Domu Maklerskiego Millennium S.A., w transakcjach sesyjnych w dniu 28 grudnia 2012 roku. Przedmiotem transakcji był zakup 1400 akcji Spółki w tym 700 akcji po cenie 2,20 złotych i 700 akcji po cenie 2,31 złotych za akcję. Osoba obowiązana
nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

| | | FITEN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FITEN S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-568 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ligocka | | 103 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 775 94 64 | | +48 32 775 94 65 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-26-22-328 | | 240547273 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Roman Pluszczew Prezes Zarządu
2013-01-28 Aldona Piłka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

Podziel się opinią

Share
d4gchpx
d4gchpx