Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

FITEN S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki (5/2013)

FITEN S.A. - Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki (5/2013)
Share
d3yvay5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FITEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcji nabycia akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FITEN Spółki Akcyjnej w Katowicach ("Spółka") informuje niniejszym, iż w dniu 21.10.2013 r. Spółka powzięła wiadomość ? w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) [dalej: "Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi"] ? o transakcji zakupu akcji Spółki w łącznej liczbie 30.910 sztuk, dokonanych przez osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 pkt 1) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, pełniącą w Spółce funkcję członka Zarządu. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, nabycie 30.910 akcji Spółki zostało dokonane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, w transakcji sesyjnej zawartej w dniu 18.10.2013 roku, za cenę 1,55 złotych/ 1 akcję. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 20.10.2013 r. w Katowicach. Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości swoich
danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FITEN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FITEN S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-568 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ligocka 103
(ulica) (numer)
+48 32 775 94 64 +48 32 775 94 65
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
634-26-22-328 240547273
(NIP) (REGON)
d3yvay5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Roman Pluszczew Prezes Zarządu
2013-10-21 Sebastian Woźniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5