Trwa ładowanie...
d17tljy

Fiten Spółka Akcyjna - Poziom kontraktacji portfela sprzedaży gazu dla klienta końcowego (22/2015) - EBI

Fiten Spółka Akcyjna - Poziom kontraktacji portfela sprzedaży gazu dla klienta końcowego (22/2015)

Share
d17tljy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Poziom kontraktacji portfela sprzedaży gazu dla klienta końcowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FITEN S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że w wyniku działań sprzedażowych prowadzonych przez Spółkę od końca marca 2015 roku, na dzień 31 sierpnia 2015 roku poziom kontraktacji portfela sprzedaży gazu dla klienta końcowego na lata 2015-2016 wyniósł 220 GWh gazu, co w opinii Spółki przełoży się na przychody w wysokości ok. 24 mln PLN. Spółka zakłada, że do końca 2015 roku poziom kontraktacji portfela sprzedaży gazu dla klienta końcowego wyniesie 350 GWh gazu, co w 2015 i 2016 roku przełoży się na łączne przychody w wysokości ok. 38,5 mln PLN. W opinii Zarządu Spółki przychody uzyskane w wyniku zrealizowanej kontrakcji w 2015 roku powinny wynieś ok. 13 mln PLN. Osiągnięty na koniec sierpnia poziom kontraktacji portfela sprzedaży gazu dla klienta końcowego w opinii Zarządu Spółki będzie miał istotny wpływ na osiągnięte przez Grupę Emitenta przychody i rentowność sprzedaży zarówno w 2015 jak i 2016 roku. Podstawa prawa: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Pluszczew Prezes Zarządu
Krzysztof Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy