Trwa ładowanie...
d2zvvug
d2zvvug

FOE: Organizacje z Czech, Niemiec poparły zdanie Polski ws. kryterium emisyjnego

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI) oraz Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej (SPCR) we wspólnym stanowisku Forum Odbiorców Energii (FOE) poparły zastrzeżenia Polski w sprawie wprowadzenia nowego kryterium emisyjnego na poziomie 550 gr CO2/kWh do mechanizmu rynku mocy, zaproponowanego przez Komisję Europejską w pakiecie "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków", podało FOE.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zvvug

"Uczestnicy spotkania zgodzili się, że nowe kryterium emisyjne łamałoby zasadę neutralności technologicznej i podnosiło koszty bezpieczeństwa energetycznego. Stwierdzili także, że rynek mocy, co do zasady, powinien być traktowany jako wyjątkowy mechanizm, stosowany wyłącznie w sytuacji, gdy kalkulacje dostateczności mocy (adequacy generation capacity) okażą się niewystarczające" - czytamy w komunikacie.

Wspólne stanowisko podkreśla także znaczenie współpracy regionalnej, koordynacji polityk energetycznych i krótkoterminowych rynków energii dla wzmocnienia konkurencyjności i płynności rynków energii oraz możliwości uczestniczenia w nich producentów energii odnawialnej. Organizacje podkreśliły konieczność równego traktowania wszystkich uczestników rynku, w tym podmiotów agregujących energię i zwróciły uwagę na wpływ wysokich podatków na konkurencyjność europejskiego przemysłu.

"Przedstawiciele przemysłowych odbiorców energii kładą nacisk na rynkowe podejście do polityki energetycznej. Wskazują między innymi na konieczność rezygnowania z nakładania administracyjnych limitów na hurtowe ceny energii, tak, aby ceny te odzwierciedlały faktyczny popyt i podaż" - czytamy także w materiale.

d2zvvug

Forum Odbiorców Energii (FOE), Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI) oraz Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej (SPCR) reprezentują łącznie ponad sto tysięcy firm i dziesięć milionów bezpośrednich miejsc pracy w Unii Europejskiej.

Komisja Europejska zaprezentowała propozycję pakietu "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków" w listopadzie 2016 r. Zawiera on propozycje ustawodawcze z zakresu efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, struktury rynku energii elektrycznej, bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad zarządzania na potrzeby unii energetycznej

(ISBnews)

d2zvvug

Podziel się opinią

Share
d2zvvug
d2zvvug