Trwa ładowanie...
d39b3nd
espi

FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie zbycie akcji (45/2011)

FON ECOLOGY S.A. - Pośrednie zbycie akcji (45/2011)

Share
d39b3nd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON ECOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie zbycie akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.12.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta. Zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek zawarcia przez spółkę zależną od spółki DAMF Invest S.A. ? spółkę Urlopy.pl S.A. w dniu 29.11.2011r. umów cywilnoprawnych na mocy, których spółka Urlopy.pl S.A. zbyła łącznie 108.000 akcji emitenta która to ilość stanowi 10,80 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 108.000 głosów,
stanowiących 10,80 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed pośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej, poprzez spółki zależne od spółki DAMF Invest S.A. posiadał łącznie 767.544 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła łącznie 76,75 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 767.544 głosów, stanowiących 76,75 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez podmioty zależne od spółki DAMF Invest S.A., posiada łącznie 659.544 akcje Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 65,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia pośrednio do oddania 659.544 głosów, stanowiących 65,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w
spółce Emitenta. Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty zależne od DAMF Invest S.A poza i) FON S.A., ii) ELKOP ENERGY S.A. oraz iii) ATLANTIS S.A. nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39b3nd

| | | FON ECOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON ECOLOGY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 367 31 32 | | 24 367 31 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fon-sa.pl | | www.fonecology.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7743125197 | | 141998779 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-05 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39b3nd

Podziel się opinią

Share
d39b3nd
d39b3nd